Engineering  |  M.B.A  |  Polytechnic

राजर्षी शाहू इजि.क्रिकेट स्पर्धा कोल्हापूर.डॉ. डी.वाय.पाटील टेक्नीकल कँपस तळसंदे चा खेळाडू पंडीत राठोड यास सामना मध्ये हॅट्रिक नोंदविल्याबद्ल सन्मानित करण्यात आले.